czorsztyn.info
wakacje Czorsztyn- Oferta Hoteli- Przewodniki i mapy- Kontakt-

Czorsztyn - informacjePolecane noclegi
(reklama przykładowa, aby zmieścić tutaj swoją reklamę, prosimy o kontakt na adres podany w stopce)

Demo - Gospodarstwo Agroturystyczne
Jan Demowski

Ojców 99d
22-033 Skała
tel. (22) 333 33 33, 0 123 123 123
zobacz szczegóły ...
Pogoda w Pieninach

wunderground.com

Szukaj hoteli:

Data zameldowania

Data wymeldowania

Czorsztyn - wieś gminna w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Czorsztyn. Położona jest na wschodnim skraju Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, na pograniczu Pienin i Gorców nad Jeziorem Czorsztyńskim.

Zobacz oferę przewodników
i map dla tego regionu >>>

Najstarsze ślady bytności ludzkiej w rejonie Czorsztyna sięgają starszej fazy górnego paleolitu. Natomiast pierwsze udokumentowane próby zasiedlenia przypadają na drugą połowę XIII w. Czorsztyn

Osadnictwo podlegało dwóm nurtom: polskiemu i węgierskiemu. Granicą wpływów była rzeka Dunajec. Przełom w rozwoju osadnictwa nastąpił w 1280 w związku z ufundowaniem klasztoru klarysek w Starym Sączu. Pierwszą wsią założoną na prawie niemieckim przez klasztor były Sromowce. Zamek w Czorsztynie powstał dla umocnienia granicy polsko-węgierskiej za panowania Kazimierza Wielkiego. Często początki tej warowni datuje się na lata wcześniejsze, ale wówczas była to tylko fortyfikacja obronna zrobiona z drzewa. Po stronie węgierskiej powstały w tym czasie następujące punkty obronne: zamek w Niedzicy, Czerwony Klasztor (obecnie Słowacja) oraz klasztor w obecnej wsi Falsztyn.

Czorsztyn był najważniejszym grodem w okolicy, gdzie sprawował władzę król poprzez kasztelanów, którzy kierowali pracami osadniczymi. Wiek XV to okres trudny dla całych Pienin. Miejscowości zostały zniszczone poprzez wojny z Węgrami prowadzone przez króla Kazimierza Jagiellończyka. W XVI w. władzę objęli polscy starostowie. W XVII w. proces zakładania wsi został zahamowany. Wtedy też miał miejsce bunt wykorzystywanych przez starostę ludzi na czele którego stanął A. Kostka Napierski. Walki zakończyły się klęską ludu po zdobyciu zamku w Czorsztynie w 1651. W 1811 Czorsztyn przeszedł pod władanie Austrii. Od tamtej pory był własnością prywatnych rządców, aż do 1945. W Pieninach do 1831 utrzymywały się stosunki pańszczyźniane.

Zabytki: Ruiny zamku z XIV w. można zwiedzać od października do kwietnia w godz. 10.00 do 15.00 z wyjątkiem poniedziałku od maja do września w godz. 9.00 do 18.00 codziennie. Zamek jest nieczynny 1 stycznia , 1 listopada, 25 i 26 grudnia oraz w Święta Wielkanocne.
Kościoły : Kościół filialny pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej

Czorsztyn stanowi bazę noclegową i handlową regionu turystycznego. Częściowy rezerwat form skalnych znajduje się na Zamku w Czorsztynie. W 1997 powstało Jezioro Czorsztyńskie utworzone dzięki wybudowaniu zapory na Dunajcu.

Dunajec - rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły. Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), z czego 17 km liczy odcinek graniczny między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Powierzchnia dorzecza wynosi 6.804 km2, z tego w Polsce 4.854,1 km2, na Słowacji 1.949,9 km2 (z czego 1.594,1 km2 przypada na dorzecze Popradu, a 355,8 km2 - na zlewnię samego Dunajca).

Po połączeniu potoków źródłowych Dunajec płynie szeroką doliną przez Kotlinę Nowotarską. Następnie zasila Spiętrzenie wód przez zapory w Niedzicy (Jezioro Czorsztyńskie) i Sromowcach Wyżnych (Jezioro Sromowce Wyżne). Przepływając przez Pieniny tworzy malowniczy przełom na odcinku między Sromowcami Wyżnymi a Szczawnicą, jednocześnie będąc rzeką graniczną między Polską a Słowacją. Dalej płynie na północ przez Beskidy Zachodnie (przełom między Pasmem Lubania a Pasmem Radziejowej), Kotlinę Sądecką (po połączeniu z największym dopływem Popradem płynie szeroką doliną wielodzielnym korytem) i Pogórze Beskidzkie. Przełamuje się przez wzniesienia Pogórza Rożnowskiego (zapory wodne: w Rożnowie - Jezioro Rożnowskie i Czchowie - Jezioro Czchowskie) wpływa do Kotliny Sandomierskiej, a następnie obwałowanym korytem przez szeroką dolinę na Nizinie Nadwiślańskiej. Uchodzi do Wisły w okolicach Opatowca.

 

źródło: Wikipedia

Zobacz również inne publikacje:
kontakt: formularz kontaktowy

green